De verkoop van scrubbers is in de afgelopen twaalf maanden sterk gestegen, maar de kritiek op de systemen ook. Steeds meer landen en havens verbieden het lozen van scrubberwaswater in hun havens of zelfs langs de gehele kust, zoals China sinds januari doet.

Brussel wil daarom dat de International Maritime Organization (IMO) snel komt met uniforme regels over het lozen van zwavelhoudend waswater van scrubbers. Het diende daartoe een voorstel bij de maritieme beleidsmaker in, die deze week bijeen is om het gebruik van scrubbers te bespreken.

Uit dat voorstel blijkt duidelijk dat de Commissie het lozen aan banden wil leggen. ‘Hoe sneller er uniforme en ondubbelzinnige beleidsmaatregelen worden ontwikkeld en aangenomen, hoe beter de potentiële vervuiling beperkt kan worden en hoe minder groot de economische impact op zowel de industrie als beleidsmakers zal zijn. Deze maatregelen worden daarom als urgent beschouwd’, leest de motie.

Reders boos

De Clean Shipping Alliance, een organisatie van reders die vóór het gebruik van scrubbers zijn, heeft daar woedend op gereageerd. ‘Dit voorstel is een poging van de Commissie om restricties op scrubbers erdoor te duwen, terwijl het gebruik door de IMO, EU en andere partijen als een geaccepteerde manier voor het verbeteren van de luchtkwaliteit wordt gezien’, zegt CSA 2020-directeur Ian Adams.

Adams beticht de Commissie ervan het voorstel snel ingediend te hebben, om publieke discussie over de inhoud ervan te voorkomen. ‘Binnen twee weken na het opstellen van het conceptvoorstel bracht de Commissie het al naar een werkgroep die het in één dag goedkeurde en het vervolgens direct werd ingediend. Dit was duidelijk zo gepland om een openlijke discussie en doordachte overweging, die een voorstel met zulke verstrekkende gevolgen nodig heeft, te voorkomen’, zegt Adams.

‘Ik ben er zeker van dat Brussel op de hoogte is dat wetenschappelijke data significante verbeteringen van de luchtkwaliteit aantoont zonder waarschijnlijke impact op de oceanen. Maar het lijkt erop dat het voorstel van de Commissie met snelheid in plaats van accuraatheid is gemaakt’, voegt Adams toe.

Onderzoek

Brussel liet recent onderzoeken wat de effecten van het scrubberwaswater op het milieu zijn. Uit die studie, die werd uitgevoerd door de Joint Research Centre van de Europese Unie, bleek dat het waswater van scrubbers een negatief effect heeft op de zee. ‘Op drukke zeeroutes kan de zwaveluitstoot van schepen de verzuring van de zee versnellen met een tempo dat tweemaal zo hoog is als de verzuring die wordt veroorzaakt door CO2’, concludeert het instituut.

De instelling onderzocht het effect van het scrubberwaswater op de Noordzee en concludeerde dat CO2 de voornaamste oorzaak voor de verzuring van de zee is, maar dat de impact van zwavel op drukke zeeroutes tot twintigmaal groter kan zijn dan op de Noordzee als geheel. Tevens is de impact van het scrubberwaswater in die gebieden twee keer zo groot is als dat van CO2.

Andere conclusie

Een onderzoek van de Clean Shipping Alliance (CSA) komt tot een andere conclusie. Gedurende drie jaar verzamelde CSA-lid Carnival Cruises 281 waswatermonsters op 53 met scrubbers uitgeruste cruiseschepen. Die monsters liet ’s werelds grootste cruiserederij vervolgens vergelijken met waterlozingsvoorschriften voor industrieën aan land, zoals de German Waste Water Ordinance, de EU Industrial Emissions Directive 2010/75/EU en de EU Surface Water Standards Directive 2013/39/EU.

Uit al die testen kwam het scrubberwaswater steeds als favoriet uit de test, meldt Carnival die daaraan toevoegt dat de vergelijking met andere internationale standaarden voor het lozen van afvalwater een gemakkelijk te begrijpen perspectief biedt.

Adams is tevreden met die uitkomst. ‘Het doel was om een objectieve vergelijking te maken van scrubberwaswater met andere wereldwijde waterstandaarden en dit is nu de grootste, verifieerbare dataset die er beschikbaar is’, zegt hij. ‘En het meest belangrijk is dat het onderzoek bevestigt dat het gebruik van scrubbers effectief is en veilig voor het mariene milieu.’

‘Dom idee’

Overigens is de scrubberruzie geen discussie tussen milieu-organisaties, beleidsmakers en reders alleen. Ook onder de reders lopen de meningen over scrubbers ver uiteen. Maersk-topman Søren Skou noemde scrubbers vorige week nog een ‘dom idee’. Ze verplaatsen het probleem van de lucht naar het water en het is sowieso geen lang houdbare oplossing, vindt hij.