Verwacht wordt dat het overgrote deel van de reders (schattingen hebben het over 95%) per 2020 simpelweg laagzwavelige brandstof gaat bunkeren en de extra kosten daarvoor doorberekent aan de klanten.

Er is niets mis met die aanpak. Veel reders missen immers de fondsen voor grote investeringen. Maar tegelijkertijd: het getuigt niet van een collectieve vastberadenheid om de CO2-uitstoot van de sector te verlagen, zoals de reders vorig jaar beloofden.

Dat wil niet per se zeggen dat die reders hun uitstoot niet willen aanpakken. De Deense containerreus Maersk bijvoorbeeld, ziet de overstap op de laagzwavelige brandstof vooral als tussenoplossing tot 2030, wanneer het zijn eerste CO2-neutrale schip te water wil laten. Maar het is veilig om te zeggen dat Maersk voorlopig een uitzondering op de regel is. De meeste reders stappen op de laagzwavelige brandstof over omdat ze iets moeten en dit geen investeringen vereist. Nogmaals: dat zegt dus niet per se iets over de (on)wil om te vergroenen.

Anders is dat voor reders die naar alternatieve oplossingen zoeken. Zij kiezen tussen scrubbers of LNG en in de motivatie voor die twee zit een groot verschil.

De scrubber-groep investeert miljoenen in schepen om ook na de invoering van het nieuwe zwavelbeleid, dat in het leven is geroepen om de uitstoot van de scheepvaart te verminderen,  de dikste peut uit het olievat te kunnen verstoken. Die zal per 2020 namelijk lekker goedkoop zijn als gevolg van de gekelderde vraag. Die instelling getuigt niet bepaald van toekomstvisie, of de wil om te verduurzamen.

Op het gebruik van LNG is ook genoeg kritiek, want waarom zouden we massaal op een andere fossiele brandstof overstappen als we ook direct kunnen proberen om de transitie naar CO2-neutraal te maken? Dat is inderdaad voer voor een interessante discussie. Maar feit is dat op dit moment het vloeibare aardgas de meest duurzame optie is. Het dringt de uitstoot van stikstof, zwavel en fijnstof vrijwel volledig terug en vermindert de uitstoot van CO2 met ongeveer 25%. En niet pas per 2030.

Inderdaad, LNG is niet dé oplossing voor de toekomst. Maar het getuigt wel van de wil om te veranderen. Daarom is het jammer dat het aantal orders voor aardgasschepen maar een fractie van het aantal scrubberorders is. Dat zegt namelijk wél wat over de collectieve wil om te vergroenen.

Lees ook: ‘LNG is beste optie voor containerschepen’