Dat zegt Mitsui OSK Lines (MOL), aandeelhouder in ONE, in zijn verslag over het derde kwartaal van het boekjaar, dat tot 1 april loopt. Dat laat een sterk gedaalde omzet zien van omgerekend 8,5 miljard dollar (-24%). Dat hangt deels samen met de start van ONE per 1 april vorig jaar, waardoor de containerbelangen van MOL vanaf die datum niet meer in de geconsolideerde cijfers zitten.

Rampzalige start

Zoals bekend maakte ONE door aanloopproblemen een rampzalige start. In het eerste jaar lijdt de Japanse fusierederij waarschijnlijk zo’n 600 miljoen dollar verlies, waar in het bedrijfsplan een winst van honderd miljoen was geprognotiseerd. De Japanners zeggen dat de containerrederij blijft werken aan verbetering van de financiële resultaten, onder meer via kostenbesparingen.

MOL is een van de grootste rederijen ter wereld en exploiteert onder meer bulkcarriers, tankers, carcarriers en ferries. Daarmee werd in de drie kwartalen tot 1 januari dit jaar 222 miljoen dollar winst behaald, bijna 30% minder dan vorig jaar. Het bedrijfsresultaat (ebit) maakte wel een flinke sprong, met een stijging van 22% tot 267 miljoen dollar.

Reorganisatie

Gelijktijdig met de kwartaalcijfers kondigde het Japanse concern een organisatorische reorganisatie aan. Zo wordt de bestaande bulkcarrier-divisie B gesplitst. Er komt een aparte afdeling met woodchip-carriers, die los staat van de overige activiteiten. Daarnaast wordt de bulkcarrier-divisie B omgedoopt in ijzererts- en kolenvervoer.

In hoeverre de reorganisatie banen kost, is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat de boel flink wordt opgeschud, want tientallen functionarissen op directie- en managementniveau krijgen een nieuw takenpakket. Het concern heeft de lijsten met de namen van alle gepensioneerde, gepromoveerde en gedegradeerde betrokkenen online gezet.