De lening wordt gebruikt voor de financiering van de productie en installatie van de 86 scrubbers aan boord van MSC’s containerschepen, schrijft advocatenkantoor Watson Farley & Williams, dat BNP Paribas adviseerde in de deal.

MSC is één van de weinige grote containerrederijen die hard inzet op het gebruik van scrubbers om per 2020 aan het nieuwe zwavelbeleid van de International Maritime Organization (IMO) te voldoen. Medio december becijferde Drewry dat de in Zwitserland gevestigde rederij goed is voor 41% van alle scrubberorders voor containerschepen.

Nieuw zwavelbeleid

Per 2020 wordt de maximaal toegestane hoeveelheid zwavel in scheepsbrandstof teruggebracht van 3,5 naar 0,5%. Doel daarvan is om de uitstoot van giftige zwaveloxiden door de scheepvaart aan banden te leggen.

De IMO besloot recent om per die datum ook een stookolieverbod in te voeren voor alle schepen die geen scrubber aan boord hebben. Zo wil de organisatie voorkomen dat schepen midden op de oceaan stiekem toch de goedkopere, meer vervuilende zware stookolie verbranden.

Kritiek

Er woedt al ruim een jaar een hevige discussie over de effectiviteit van scrubbers. Critici wijzen erop dat scrubbers het zwavelprobleem enkel van de lucht naar de zee verplaatsen. Open en hybride scrubbersystemen, de meest geliefde onder reders, lozen het zwavelhoudende waswater waarmee de zwavel uit de uitlaatgassen wordt gewassen tijdens de reis namelijk in zee.

De meeste reders die voor scrubbers kiezen doen dat uit zorgen om de prijs van de laagzwavelige brandstof. Geschat wordt dat die 50 tot 60% hoger zal liggen dan de kosten voor een ton stookolie. Een duidelijk nadeel is echter dat de inzet van scrubbers in de toekomst beperkt kan worden door nieuwe, strengere regels. Zo heeft China heeft per 2019 al langs zijn gehele kustlijn een verbod op het gebruik van open scrubbersystemen ingevoerd en ook Singapore en Fujeirah (Verenigde Arabische Emiraten) nemen die stap.

Laagzwavelige diesel

Het aantal containerschepen met scrubbers blijft daardoor vooralsnog relatief klein. De meeste containerrederijen kiezen voor een gemengde 2020-strategie waarin de overstap op laagzwavelige diesel duidelijk de hoofdrol speelt. De extra kosten daarvan worden doorberekend aan de klant. De meeste rederijen voerden daarvoor per januari jongstleden nieuwe brandstoftoeslagen in.