Dat zegt verzekeringsdeskundige Cor van Maurik van BRR Schadeverzekeringen in een interview met deze krant. Het is volgens hem niet gebruikelijk dat er na het verlies van lading een strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd. ‘Mogelijk willen de autoriteiten op deze wijze voorkomen dat de reder zijn aansprakelijkheid beperkt, wat betekent dat de overheid voor de opruimkosten van het incident zou opdraaien’, zegt hij.

MSC zegt in een persbericht dat de Nederlandse en Duitse autoriteiten zich geen zorgen hoeven te maken en dat de rederij de volledige opruimkosten op zich neemt. Dat is volgens Van Maurik ‘opmerkelijk’ omdat een incident als dit een ‘enorme staart’ kan hebben en ‘vele miljoenen’ aan kosten met zich mee kan brengen. Maar hij sluit niet uit dat MSC daadwerkelijk de volledige rekening zal betalen om zo imagoschade te voorkomen. Het openbaar ministerie lijkt in ieder geval geen risico te willen nemen en een stok achter de hand te hebben indien de rederij zich toch op zijn aansprakelijkheidsbeperking beroept.

Aansprakelijkheidsbeperking

Reders kunnen middels het internationale Londense Limitatie Verdrag (Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 1976, red.) hun aansprakelijkheid voor ongevallen beperken. Als een reder een beroep op dat verdrag doet kunnen de kosten slechts tot een bepaald bedrag op het bedrijf worden verhaald, waarbij dat bedrag afhankelijk is van de grootte van het schip.

Een aantal jaar geleden leidde de aansprakelijkheidsbeperking voor rederijen al tot een enorme rekening voor Nederland toen de overheid opdraaide voor de berging van het autoschip ‘Baltic Ace, dat in 2012 voor de Nederlandse kust zonk door een aanvaring met een ander vrachtschip. De bergingskosten van 67,5 miljoen euro werden toen grotendeels door Rijkswaterstaat betaald. Op eenzelfde wijze draaide de zuiderburen op voor de berging van het Flinter-vrachtschip ‘Flinterstar’ dat door een aanvaring met een LNG-tanker zonk voor de Belgische kust.

Aanwijzing voor strafbaar feit

Het Functioneel Parket maakte afgelopen vrijdag bekend een strafrechtelijk onderzoek in te voeren naar het incident. ‘Het is standaardprocedure dat wij meekijken’, merkte het Functioneel Parket daarbij op. Daardoor lijkt ook het strafrechtelijke onderzoek gebruikelijk, maar dat is het niet, bevestigt een woordvoerster. ‘Het is gebruikelijk dat wij meekijken, afgelopen vrijdag is daarop vervolgens besloten een strafrechtelijk onderzoek in te voeren’, zegt de woordvoerster in gesprek met deze krant. Er zijn volgens haar ‘aanwijzingen voor een redelijk vermoeden van een strafbaar feit’, waarbij het gaat om overtreding van de Wet ter Voorkoming van Verontreiniging door Zeeschepen, in de scheepvaart beter bekend als het Marpol-verdrag.

Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de Maritieme Politie en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onder leiding van een officier van justitie van het Functioneel Parket, richt zich op hoe dit incident heeft kunnen gebeuren en of er iemand verantwoordelijk voor kan worden gehouden. Mocht blijken dat MSC inderdaad iets te verwijten valt, dan kan Nederland bezwaar maken indien de rederij zich toch zijn aansprakelijkheidsbeperking beroept.