Dat meldt Rijkswaterstaat die de containers met behulp van sonar-apparatuur heeft ontdekt. Drie schepen zochten de afgelopen week naar de vermiste containers, waaronder het onderzoek- en meetschip ‘MS Arca’ dat zich normaalgesproken met het in kaart brengen van de zeebodem bezig houdt.

Gevaarlijke stoffen

In ieder geval twee van de overboord geslagen containers hadden gevaarlijke stoffen aan boord. Eén container bevatte zakken dibenzoylperoxide en de ander lithiumbatterijen. Duidelijk is dat de container met dibenzoylperoxide is opengebroken. Op de Waddeneilanden zijn al een aantal zakken aangespoeld. Dibenzoylperoxide is een stof die door de farmaceutische industrie wordt gebruikt. De stof is zeer schadelijk voor de vissen en andere dieren in het water, maar wordt in korte tijd door het zeewater onschadelijk gemaakt. Toch raadt Veiligheidsregio Friesland af om de zakken aan te raken. Als de verpakking is beschadigd zouden die irritatie aan de luchtwegen, ogen en huid kunnen veroorzaken.

De container met lithiumbatterijen is nog niet gelokaliseerd, maar volgens de autoriteiten is de lading niet schadelijk voor het milieu als de container opengebroken is.

Berging

In totaal zijn er dusver 220 containers onder water ontdekt. Rijkswaterstaat overlegt met de berger hoe en wanneer die containers worden geborgen, maar verwachting is dat die operatie wordt vertraagd door het stormweer dat vanavond de kop opsteekt. Het risico dat de containers zullen aanspoelen op de stranden is volgens Rijkswaterstaat gering.

De zoektocht naar de nog 43 vermiste container gaat ondertussen onverminderd door, hoewel ook hier het stormweer voor vertraging kan zorgen. Verwachting is dat het nog weken tot maanden kan duren voordat alle containers weer boven water zijn.

De ‘MSC Zoe’ ligt inmiddels in Bremerhaven aangemeerd waar verschillende autoriteiten, waaronder de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV), een verkennend onderzoek naar het ongeval zullen uitvoeren.

Een woordvoerder van de gemeente Leeuwarden heeft bevestigd dat het incident inmiddels de GRIP4-status heeft. Dat betekent dat de burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone, de coördinatie op zich neemt. GRIP4 is de benaming voor de werkwijze waarbij meerdere hulpdiensten en instanties zijn betrokken en wanneer een incident een groot gebied betreft dat de grenzen van gemeenten overstijgt.

In de nacht van maandag op dinsdag wordt storm verwacht. De vrees bestaat dat er dan weer veel troep op de stranden aanspoelt. Het is niet duidelijk wat de gevolgen van zwaar weer zijn voor de containers die nog op de zeebodem liggen.