Ook zegde MSC toe te blijven zoeken naar kwijtgeraakte containers tot de laatste is teruggevonden. Verder verzekerde de rederij dat het toezicht blijft houden op de Nederlandse en Duitse kust totdat alle spullen uit de verloren containers zijn opgeruimd.

Rijkswaterstaat en de gemeente Vlieland hebben de reder eerder al aansprakelijk gesteld voor de schade die de overboord geslagen containers hebben aangericht in het gebied van de Waddenzee. Het Team Maritieme Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doen een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak. Dat onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie van het Functioneel Parket.

Onderzoek

Onderstussen is de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) naar Bremerhaven gegaan voor een verkennend onderzoek naar het overboord slaan van containers van het schip. Dat meldde de Onderzoeksraad zondagochtend. Het schip meerde na het verliezen van de 277 containers aan in Duitse haven.

De raad is vast naar Bremerhaven gegaan om ter plekke de situatie in ogenschouw te nemen en even met de kapitein en mensen aan boord te spreken. Op basis van de verkenning volgt naar verwachting in de loop van komende week een besluit of dit een onderzoek is voor de OvV of voor de Duitse evenknie, aldus een woordvoerder van de raad. ‘Dat ligt er onder meer aan waar ze de containers zijn verloren op zee: in Duitse of Nederlandse wateren’, aldus de zegsvrouw.

Lees ook: