Vooralsnog zijn geen nieuwe meldingen van drijvende containers binnengekomen. Van de ongeveer 270 containers die overboord zijn geslagen zijn er 33 gelokaliseerd. Het schip ‘Friendship’ gaat namens de verzekeringsmaatschappij met een sonar op zoek naar de gezonken containers en onderdelen daarvan.

Nood

Van de Kustwacht staat het schip ‘Guardian’ paraat om hulp te bieden als schepen tegen een container varen en in nood komen. De organisatie staat in nauw contact met Rijkswaterstaat. Beide organisaties brengen vanuit de lucht in kaart waar de verloren lading is terechtgekomen. Rijkswaterstaat heeft de reder aansprakelijk gesteld voor de schade die overboord geslagen containers hebben aangericht. Eerder deed de gedupeerde gemeente Vlieland dat al.

Rijkswaterstaat heeft afspraken gemaakt met containerrederij over de containers en hun inhoud in de Noordzee en de Waddenzee. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. De verzekeraar van MSC heeft aannemers aan het werk gezet om de verloren vracht te bergen.

Opruimwerkzaamheden

Het bedrijf laat weten zelf de leiding te nemen over meer van de opruimwerkzaamheden in Nederlandse en Duitse wateren. Daarbij neemt de reder ook contracten over die lokale overheden hadden afgesloten om de ontstane noodsituatie het hoofd te bieden.

Lees ook: