Kitack Lim (foto onder) werd geboren in Zuid-Korea en is de achtste gekozen secretaris-generaal van de wereldwijde organisatie, die zich inzet voor een veilige en duurzame zeevaart.

Lims verdienste is dat hij de internationale maritieme industrie geholpen heeft zich in te zetten voor ambitieuze milieu-initiatieven. Daarbij ging het onder andere over het beheer van ballastwater, de Polar Code (Internationale Code voor schepen die in polaire wateren varen) en de zwavelcap.

Uitstoot

Het is ook mede aan de Zuid-Koreaan te danken dat de IMO-lidstaten in april van dit jaar hebben afgesproken om de schadelijke uitstoot van broeikasgassen fors te reduceren. Het was de eerste keer is dat de internationale scheepvaartgemeenschap zich committeert aan een volledige afbouw van de broeikasgasemissies van schepen.

Doelstelling is om de uitstoot in 2050 te hebben gereduceerd met ten minste 50%. Lim staat nog wel voor de opdracht met concrete acties en tijdlijnen te komen voor dit doel.

Kitack Lim