Daarover is overeenstemming bereikt in de gezamenlijke maritieme commissie van de International Labour Organization (ILO), een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Daarin is onderhandeld tussen de International Transport Workers Federation (ITF) namens werknemers en de International Chamber of Shipping (ICS) namens de reders. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het algemeen bestuur van de ILO.

Het minimumloon geldt voor ‘able seafarers’, gewone zeevarenden zonder speciale kwalificaties. Schepen uit landen (vlaggenstaten) die zijn aangesloten bij de Maritime Labour Convention, ook bekend als de ‘bill of rights’ voor zeevarenden, zijn verplicht zich aan het minimumloon te houden. Dat geldt voor ruim 90% van de wereldvloot.

Nautilus

Secretaris-generaal Mark Dickinson van de Brits-Nederlandse zeevarendenbond Nautilus International is positief over het resultaat omdat de reders volgens hem aanvankelijk sterk gekant waren tegen een verhoging van betekenis. Ook de ILO is tevreden en wijst erop dat de zeevaart de enige sector ter wereld is met een internationaal minimumloon.

Dat neemt niet weg dat veel van de betrokken werknemers er in reëel inkomen waarschijnlijk fors op achteruit gaan. In zowel India als de Filippijnen, de twee grootste herkomstlanden van a/b’s (able bodied), komt de inflatie alleen al dit jaar boven de 5% uit. Verwacht wordt dat die ook de komende drie jaar boven de 4% zal liggen.