De hele haven, goed voor 370 hectare, ligt uitgesmeerd over 32 zones langs de Maas en het Albertkanaal. Na Duisburg en Parijs is Luik de grootste rivierhaven van Europa. De meeste kustvaarders meerden er tot nu toe aan in Monsin, even ten noorden van het stadscentrum. Hun vracht bestaat overwegend uit staalproducten, van en naar het Verenigd Koninkrijk en het Iberische schiereiland.

Mategro heeft nu in Argenteau, een van de meest noordelijke Luikse havensites, 1.600 ton grind geladen in de H&S Bravery, een kustvaarder met bestemming Gunness, een Britse rivierhaven aan de Trent. Dergelijke operaties zijn er nu mogelijk doordat er in Argenteau bagger- en infrastructuurwerken zijn uitgevoerd. De komst van een tweede kustvaarder, voor een bestemming in het zuiden van Engeland, is nog dit jaar voorzien.