OOCL laat zijn voltallige vloot in de tweede helft van volgend jaar geleidelijk overstappen op de nieuwe laagzwavelige brandstoffen. Vanwege de onzekerheid over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze brandstoffen is het volgens de rederij nog onduidelijk wat de exacte financiële gevolgen voor het bedrijf zijn. Maar het bestuur rekent op een kostenstijging van minstens een half miljard dollar per jaar.

Bunkertoeslag

‘Onder de huidige marktomstandigheden en de grootte van de kosten voor een toch al zeer kostgevoelige sector, moeten verladers en consumenten zich voorbereiden om deze last te dragen’, schrijft het OOCL-bestuur in een toelichting.

De rederij volgt daarom het voorbeeld van andere rederijen en introduceert een nieuwe bunkertoeslag die gebaseerd wordt op de verschillende brandstoffen die worden gebruikt, de prijsfluctuaties van de brandstoffen, de scheepsgrootte en capaciteit en de bezettingsgraad. Het bestuur denkt daarmee ‘de juiste stap voorwaarts te maken in een groenere en transparantere richting’.

Lees ook: