Drewry voorspelde in zijn eerdere vijfjarige vooruitblik dat de containerscheepvaart met incrementele stappen zou groeien tot een evenwichtige balans in 2022, maar vanwege de huidige ontwikkelingen hebben de analisten die voorspelling naar beneden bijgesteld. Reders zullen nog een paar jaar langer met een overspoelde markt in hun maag zitten, is de nieuwe verwachting.

‘Het geanticipeerde herstel van de containermarkt lijkt verder te zijn uitgesteld’, zegt senior onderzoeker Simon Heaney van Drewry. ‘Dat is nog meer slecht nieuws voor de carriers die substantiële kostenstijgingen tegemoet zien als gevolg van de strengere brandstofeisen per 2020.’

Veerkracht

De onderzoekers spreken van een ‘oscillerende groeicurve’ dit jaar. Dusver sprong de kwartaalgroei van goed naar slecht en weer terug naar goed, maar het is onduidelijk in hoeverre de veerkracht in het derde kwartaal ‘kunstmatig’ werd gestimuleerd door groeiende zorgen over een eventuele volgende ronde van nieuwe importheffingen, die er inmiddels is gekomen. Hoe groot de impact daarvan in het vierde kwartaal zal zijn is onduidelijk. Maar Drewry raamt de opofferingskosten op ongeveer 1 miljoen teu aan oostwaartse Trans-Pacifische volumes.

‘Dat getal komt overeen met onze medium intensiteitsscenario voor de handelsoorlog en kan helaas nog hoger oplopen als gevolg van verdere tit-for-tat maatregelen’, zegt Heaney, die stelt dat het onmogelijk is om te voorspellen waar dit conflict zal eindigen. ‘Met zo veel bewegende onderdelen moeten alle voorspellingen met meer voorzichtigheid dan normaal behandeld worden, aangezien de houdbaarheid niet verder gaat dan de volgende tweet of krantenkop.’

IMF

Ook het IMF heeft zijn groeiverwachtingen voor het eerst in ruim twee jaar naar beneden bijgesteld, vanwege de handelsspanningen tussen de VS en China. Waar de organisatie voor 2018 en 2019 eerder nog een groeitoename van 0,2% verwachtte, voorspelt het nu dat de groei met 3,7% gelijk blijft aan 2017. Voor de VS en China specifiek zijn de groeigetallen ook naar beneden bijgesteld van respectievelijk 2,7% en 6,4% naar 2,5 en 6,2%.

Hoewel deze groeiniveaus nog ver boven die van 2012 tot en met 2016 liggen, ziet de IMF ‘wolken aan de horizon’. Volgens de organisatie is er een aantal gevaren waarvoor het eerder waarschuwde, werkelijkheid geworden. Het economische klimaat is onzekerder geworden en in meerdere belangrijke economieën wordt de groei gestimuleerd door beleid dat op de lange termijn niet houdbaar is, schrijft de organisatie in zijn jongste voorspelling.

Meer schepen

Wat de mix voor de containerscheepvaart nog giftiger maakt, is dat de vloot dit jaar harder groeit dan verwacht. Meer opleveringen en dalende sloopaantallen zorgen er dit jaar voor dat de totale capaciteit met ongeveer 67.000 teu meer groeit dan werd verwacht. Dat getal, gelijk aan drie ultragrote containerschepen, valt op zich mee. Maar in combinatie met de afgenomen transportbehoefte zorgt het voor extra druk op de markt, stelt Drewry.

Toch handhaven de onderzoekers vooralsnog hun voorspelling voor de vrachttarieven en de winstgevendheid die in 2019 beide verbeteren. Reden daarvoor is dat reders minder agressief zijn geworden in hun prijsstelling en gedisciplineerder omgaan met hun vloot.