NYK is een van ’s werelds grootste rederijen en vierde onlangs zijn 133-jarig bestaan. Toch had Naito weinig vrolijke woorden voor zijn personeel. Hij waarschuwt dat als NYK niet verandert, het bedrijf zijn langste tijd heeft gehad.

Herzien

In het managementplan voor de komende jaren staat dat de Japanners hun activa willen liquideren, teneinde het bedrijf te ontwikkelen en transformeren. ‘En om dit uit te voeren, moeten we de hele groep herzien’, aldus Naito.

De president wijst er op dat twee thema’s de toekomst kleuren: digitalisering en het milieu. ‘We hebben behoefte aan digitale technologie om het bedrijf te stroomlijnen en de kosten te verlagen, en als een middel om in te spelen op veranderende behoeften van de klant.’

Op het milieugebied heeft NYK drie doelstellingen: naleving van milieuregels, energie besparen en nieuwe zakelijke kansen benutten. Naito: ‘Door pro-actief te werken in plaats van reactief, creëren we een bedrijfsstructuur die ons in staat stelt te reageren op de onvermijdelijke verschuiving naar een groene samenleving.’

Governance

De topman belooft ook de corporate governance te herstellen. Dit naar aanleiding van de administratieve sanctie die de Japanse overheid oplegde aan Nippon Cargo Airlines wegens gebrekkig onderhoud van vliegtuigen. Ook was er gedoe over naleving van antitrustwetten.

‘Om onze strategie uit te voeren en tegelijk in te spelen op maatschappelijke vragen, is het van belang dat de groepsbrede governance functioneert. Omdat het behoud van sociaal vertrouwen een absolute vereiste is, ben ik van plan om deze governance te herstellen.’