Voor een havenbedrijf dat pas sinds 1 januari 2018 bestaat lijkt een jaarrecord vanzelfsprekend. Maar er wordt ook rekening gehouden met de gebundelde vroegere resultaten van de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen, die vandaag samen North Sea Port vormen. Daarom gewaagt het havenbedrijf van een mogelijk derde jaarrecord op rij, ook al was de groei tijdens het derde kwartaal (+2,8%) kleiner dan die in de eerste zes maanden van het jaar.

Van januari tot en met september 2018 was de goederenoverslag via zeevaart in de fusiehaven goed voor 53 miljoen ton, 8% meer dan in dezelfde periode in 2017. De overslag via zeevaart van droge bulk steeg met 5% naar 24,3 miljoen ton. De sterke bouwmarkt zorgde voor toegenomen overslag van zand, grint en bouwmaterialen. De overslag van granen en steenkool (vooral voor de procesindustrie) bleef stabiel. Daarmee handhaaft North Sea Port zich als steenkoolhaven in een dalende markt. De overslag van natte bulk groeide met ruim 13% tot 15,8 miljoen ton. Dat is te danken aan de (petro)chemie (inclusief gas) en aan biodiesel. Ook de boord-boordoverslag nam toe.

Stukgoed

Een stijging met 6% in voornamelijk de overslag van papier en karton, bananen, staalplaten, stalen constructies en bouwmaterialen duwde stukgoed opwaarts tot 9 miljoen ton. De containeroverslag klom met 60% naar 1,2 miljoen ton, een gevolg van het aantrekken van nieuwe diensten en een toename van reefercontainers. Roro bleef stabiel op 2,7 miljoen ton. 7.109 zeeschepen deden in de voorbije negen maanden North Sea Port aan, 9% meer dan een jaar eerder.

De overslag via binnenvaart zat eveneens in de lift en ging in de richting van 45 miljoen ton.