De EU stelt alles in het werk om Europese rederijen en scheepswerven te beschermen tegen concurrentieverstorende subsidies. Dit blijkt uit een reactie van EU-commissaris Cecilia Malmström (handel). Overheidssubsidies en overcapaciteit in de sector ondermijnen volgens haar de ‘scheepsbouwbedrijven en -vervoerders’ van de EU. Dat meldt vakblad ShippingWatch.

Standpunt

De reactie volgt op vragen van Europarlementariër Bendt Bendtsen (Denemarken). Hij wilde weten wat het standpunt van de Europese Commissie was over de steun die rederijen en scheepsbouwers uit vooral China en Zuid-Korea krijgen van hun eigen overheid. Meer specifiek over de invloed van deze subsidies op de Europese maritieme industrie.

Volgens de Deen proberen Europese carriers zich uit alle macht aan te passen aan de wereldwijde, door lage vrachttarieven veroorzaakte druk, maar ondervinden ze zware concurrentie uit China en andere Aziatische landen. Zo krijgt HMM volop steun van de regering in Seoul en koopt Cosco met overheidsgeld belangen in de havens van onder meer Piraeus en Zeebrugge.

Bendtsen stelde onderstaande vragen aan commissaris Malmström:

  •  – In hoeverre is de Commissie van oordeel dat er een probleem is met oneerlijke concurrentievoorwaarden zoals overheidssubsidies en welke maatregelen is de Commissie in dit verband van plan te nemen?
  •  – Overweegt de Commissie om besprekingen te starten met China en/of andere landen over dit onderwerp?

Impact

In haar reactie bevestigt de bewindsvrouw dus dat overheidssubsidies een aanzienlijke impact kunnen hebben op de concurrentiekracht van Europese maritieme bedrijven.

‘De Commissie werkt bilateraal samen met Chinese tegenhangers, evenals met andere belangrijke scheepsbouwlanden in ‘plurilaterale’ fora om belangrijke vragen te bespreken rond staatssteun die kunnen leiden tot concurrentieverstoringen ten nadele van EU-actoren. Daarnaast houdt de Commissie de Zuid-Koreaanse subsidiemaatregelen nauwlettend in de gaten, want ook daarvan kan de impact aanzienlijk zijn.’

Daarop deed de EU-commissaris de toezegging dat de Commissie vastbesloten is overcapaciteit in de sector tegen te gaan. Dit moet voorkomen dat de positie van Europese scheepsbouwbedrijven en vervoerders verslechtert.

Lees ook: Denemarken wil dat Brussel Zuid-Korea aanpakt om staatssteun