Vopak is al sinds 1983 aanwezig in de Aziatische stadsstaat. Momenteel beschikt het bedrijf over vijf terminals die samen bijna vijfhonderd tanks hebben. Daarmee is het van oorsprong Nederlandse bedrijf een voorname speler in de grootste bunkerhub ter wereld.

Onder meer vanwege de komende strengere zwavelregels wil Vopak investeren in zijn Singaporese faciliteiten. Met ingang van 2020 mogen schepen alleen nog maar varen op brandstof met maximaal 0,5% zwavel. Die bovengrens ligt nu nog op 3,5% in de meeste gebieden.

Scrubbers

Hoewel nog niet 100% duidelijk is hoe alle rederijen op deze nieuwe maatregelen inspelen, verwacht Vopak sowieso een groeiende vraag naar zwavelarme brandstoffen. Niet onlogisch, aangezien diverse scheepvaartbedrijven al bekend hebben gemaakt de laagzwavelige variant te willen gebruiken.

Ook het laten installeren van scrubbers is een oplossing. Daarmee kunnen schepen de meer vervuilende brandstoffen blijven gebruiken, terwijl de scrubbers de schadelijke uitstoot verminderen. Echter, vooralsnog lijkt het erop dat een meerderheid kiest voor schonere brandstoffen.

Met het oog hierop moeten de terminals de komende tijd worden aangepast. Zo gaat het onder meer om uitbreiding van de Sebarok-terminal.