‘Containerrederijen spelen dit jaar in het beste geval quitte. Dat is sterk afhankelijk van hoe effectief zij de noodbunkermaatregel kunnen handhaven’, zegt onderzoeker Simon Heaney van Drewry Maritime Research.

Of rederijen daarin slagen is de vraag. Verladers zijn kritisch over de toeslag die MSC eind mei als eerste invoerde. Volgens de European Shippers Council (ESC) is die toeslag in strijd met afspraken over algemene tariefverhogingen, de general rate increases, die de Europese Commissie en de rederijen twee jaar geleden maakten. De ESC kaartte dit inmiddels bij de Commissie aan.

Of die het met de ESC eens is moet blijken. De voornaamste afspraak die twee jaar geleden werd gemaakt, is dat aangekondigde general rate increases bindend zijn, zodat ze niet gebruikt kunnen worden als verkapte prijssignalering.

Marktverbetering

De behoefte van rederijen aan noodmaatregelen is groot. De hoger uitgevallen brandstofrekening zorgt mogelijk voor roodgekleurde kwartaalverslagen, terwijl de markt juist harder aantrekt dan verwacht. ­Drewry heeft zijn winstverwachting voor de rederijen naar beneden bijgesteld, maar tegelijkertijd zijn voorspelling voor de vraag naar containertransport vergroot.

De onderzoekers ramen de vraaggroei nu op 6,5%. Dat betekent dat de vraag dit jaar harder groeit dan het aanbod, waardoor de overcapaciteit in de markt afneemt. Het aanbod stijgt met 5,4% door de oplevering van megaschepen en de afgenomen sloop van schepen, maar per saldo is er sprake van een verbetering van de markt. Bovendien zal nieuwe zwavelregelgeving per 2020 de sloop van oud tonnage spoedig weer aanzwengelen.

Door die betere marktfundamenten zullen de gemiddelde vrachttarieven dit jaar met 4,5% stijgen. De verwachting is dat die stijging in 2019 doorzet.

Importheffingen

Vooral de noord-zuidroutes presteren beter dan vorig jaar. Op de oost-westroutes zullen de vrachttarieven onder druk blijven staan doordat die routes de bulk van het nieuwe tonnage moeten opvangen. De oost-westtarieven blijven waarschijnlijk rond hun huidige niveau hangen.

Onbekend is nog hoe het Amerikaans-Chinese handelsconflict de markt zal beïnvloeden. Volgens Heaney is dat moeilijk te voorspellen. ‘Het hangt ervanaf of de Verenigde Staten aanvullende importheffingen invoeren en zo ja op welke producten.’