Omdat reders alle beschikbare maatregelen hebben benut om de uitgaven terug te brengen en hun activiteiten hebben aangepast aan de slappe scheepvaartmarkten, zijn de kosten voor bemanning de afgelopen jaren min of meer gestagneerd. Maar, rapporteert Drewry, de markten trekken nu aan en de kosten voor zeevarenden op schepen over de hele wereld nemen dus weer toe. De bemanningskosten zijn tot nu toe met 1% gestegen dit jaar. Vorig jaar daalde lonen nog met 0,75%.

Verliezen

‘De ontwikkeling volgt na een aantal jaren waarin de gemiddelde loon voor zeevarenden geen enkele stijging liet zien. Dat kwam door de moeilijke situatie waarin de meeste vrachtmarkten verkeerden. Daardoor waren loonsverhogingen zo goed als onbetaalbaar’, analyseert Martin Dixon, directeur onderzoekproducten van Drewry. ‘Scheepseigenaren werden zo gedwongen om alles uit de kast te halen om toenemende financiële verliezen te voorkomen.’

Voor de toekomst verwacht Drewry dat de druk op de kosten van de scheepvaartmaatschappijen de looninflatie onder controle houdt. Het bureau verwacht dan ook geen opmerkelijke stijging van de gemiddelde salarissen.