De VN-organisatie heeft Rempec (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea) op Malta opdracht gegeven voor een onderzoek naar de haalbaarheid daarvan. Die moet daar komend voorjaar over rapporteren. Het onderzoek wordt betaald door de IMO en Italië.

Seca

Daarmee is een eerste stap gezet op weg naar de ‘Med’ als sulphur emission control area, kortweg seca. Daarvan zijn er al vier: de Oostzee, de Noordzee, de Noord-Amerikaanse kustwateren en een klein deel van het Caraïbische gebied. Daar mag alleen gevaren worden met brandstoffen die maximaal 0,1% zwavel bevatten of door schepen met een rookgasreiniger (scrubber).

Overigens wordt per 1 januari 2020 de wereldwijde zwavelrichtlijn van kracht. Vanaf die datum mogen alle schepen wereldwijd alleen nog varen op brandstoffen met maximaal 0,5% zwavel, tenzij ze een scrubber hebben. De huidige zwavelgrens voor maritieme brandstof is 3,5%.