Volgens de pressiegroep ‘is de lekkage van 217 ton stookolie in de haven van Rotterdam een voorbode van een ramp met deze brandstof in het Noordpoolgebied’. De groep heeft de Havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam, alsmede Groningen Seaports gevraagd een verbod op het gebruik van stookolie in het Noordpoolgebied te steunen. Dat heeft echter nog geen resultaat opgeleverd.

Moeilijk bereikbaar

Woordvoerder Eelco Leemans stelt dat een grootschalige schoonmaakoperatie zoals die nu in de Derde Petroleumhaven plaatsvindt in Arctische gebieden onmogelijk is. ‘De regio is moeilijk bereikbaar en de apparatuur die nu in Rotterdam wordt ingezet, is ongeschikt voor de ijzige omstandigheden in het Noordpoolgebied. Technologie om daar olie op te ruimen is nog experimenteel en zeer beperkt beschikbaar’, zegt hij.

De Clean Arctic Alliance zegt dat een groeiende groep bedrijven, wetenschappers en organisaties inmiddels de Arctic Commitment heeft ondertekend, die oproept tot een stookolieverbod op de Noordpoolroute. Daartoe behoren ook IJslandse havens en de haven van Bremen. Volgens de groep is aansluiting daarbij door de Nederlandse havens een logische stap omdat ze verduurzaming hoog in het vaandel hebben.