Ook wil de Raad, onder voorzitterschap van Tjibbe Joustra, weten hoe de betrokken partijen de zaak precies hebben afgehandeld. Volgens een een OvV-woordvoerder is de lekkage vanwege de impact hoe dan ook onderzoeksplichtig, maar wil de raad ook precies weten of er adequaat is gereageerd. Met het vrijkomen van naar schatting 217 ton stookolie gaat het om de grootste olielekkage in het Rotterdamse havengebied in lange tijd. OvV-onderzoeken nemen meestal een half tot een heel jaar in beslag.

Odfjell

De lekkage is ontstaan toen de 183 meter lange ‘Bow Jubail’ (37.449 ton draagvermogen) van Odfjell Tankers bij het afmeren tegen een steiger voer. Het schip voer in ballast en zou beladen worden.

Odfjell, waarvan terminaldochter OTR nog steeds onder verscherpt toezicht staat, zeg het incident te betreuren en het zeer serieus te nemen. De rederij zegt volledig mee te werken aan het onderzoek naar de toedracht. Het schip is verzekerd bij de onderlinge verzekeraar Gard. De bemanning telt 29 koppen, waarvan 27 Filippino’s en twee Scandinaviërs.

Honderden vogels, waaronder veel zwanen, zijn besmeurd geraakt als gevolg van de lekkage. Onder meer dierenambulances en boten van de brandweer werden ingezet om de dieren te redden. De besmeurde vogels werden aanvankelijk opgevangen bij de Stichting Vogelklas Karel Schot aan het Rotterdamse Afrikaanderplein, maar die kon het al snel niet meer aan. Daarop heeft Rijkswaterstaat een noodhospitaal bij de Maeslantkering opgezet.

Verspreiding

Direct na de aanvaring plaatste Havenbedrijf Rotterdam oliekerende schermen rond het schip om verdere verspreiding van de olie te voorkomen. Toch verspreidde een deel van de olie zich via de Nieuwe Waterweg door het havengebied in de richting van Hoek van Holland. Voor het Havenbedrijf is dit geen aanleiding geweest om het scheepvaartverkeer stil te leggen.

Het Havenbedrijf heeft Odfjell formeel aansprakelijk gesteld voor de veroorzaakte schade. Odfjell heeft een eigen onderzoeksteam op de zaak gezet en ook verzekeraar Gard heeft ‘hulpmiddelen’ ingezet. De ‘Bow Jubail’ ligt op dit moment aan een steiger van de Botlek-terminal.

Lees ook: Tanker lekt olie in haven Rotterdam