De Ad Hoc Open Ended Expert Group is opgericht door de Environment Assembly van de Verenigde Naties met als doel de barrières en opties voor de bestrijding van plastic zwerfafval en microplastics uit alle bronnen verder te onderzoeken. Om daarover met elkaar van gedachten te wisselen, kwamen de leden deze week voor het eerst bij elkaar in het hoofdkantoor van UN Environment in Nairobi, Kenia. Hoog op de agenda staat de door de leden geuite bezorgdheid over de berging van met glasvezel versterkte plastic schepen in zee.

De conventie is voor Internationale Maritieme Organisatie (IMO) reden om vandaag de schokkende beelden van zeedieren gevangen door plastic afval in herinnering te brengen en andermaal aandacht te vragen voor deze sluipende vorm van vervuiling.

De in Londen zetelende, internationale organisatie heeft bewerkstelligd dat het lozen van kunststoffen en andere vormen van zwerfafval in de zee vanaf schepen verboden is. Deze IMO-verordening, die wettelijk bindend is voor alle schepen, trad in 1988 internationaal in werking en is door meer dan 150 landen ondertekend.