De brancheorganisatie onderzocht de ongevallen om er lering uit te trekken en ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Hoewel de getallen een neerwaartse trend laten zien stelt Intercargo dat ‘er geen ruimte voor voldoening is.’ De organisatie wil dat rederijen zich inspannen om de trend verder te laten dalen.

In 2017 liep het dodental hoog op door het zinken van de ‘Stellar Daisy’, waarbij 22 opvarenden om het leven kwamen, en de ‘Emerald Star’, die aan tien bemanningsleven het leven kostte.

Grootste oorzaak voor ongevallen zijn zogenoemde ‘cargo failures’. Het gaat daarbij onder meer om verschuiving of vervloeiïng van lading in het ruim. Met name bij ijzererts is het risico op het vloeibaar worden van de lading groot. Vermoedelijk zijn er 101 van de overleden zeelieden en negen totale scheepsverliezen aan dit soort oorzaken toe te wijzen.

De meest gebruikelijke ongevallen bestaan uit technische mankementen, motorstoringen en strandingen.