Een meerderheid, 66%, verwacht dat de 2020 deadline wel wordt gehaald. Dat blijkt uit een enquête van Drewry Maritime Research.

Gevraagd hoe de reders aan de nieuwe regelgeving willen voldoen antwoorden zij massaal over te stappen op laagzwavelige brandstof. Wel zit er verschil in het gebruik ervan voor de bestaande en nieuwbouwvloot.

Voor nieuwbouwschepen zeggen de reders per schip kijken wat de beste oplossing is. Hoewel de laagzwavelige brandstof met 35% van de stemmen nog steeds de meest genoemde oplossing is, wordt voor nieuwbouwschepen vaker de overstap naar scrubbers en LNG overwogen. 21% van de reders geeft aan voor nieuwe schepen naar scrubbers te kijken en 24% geeft aan voor LNG te kiezen, terwijl dit voor bestaande schepen respectievelijk slechts 12 en 7% is.

De zwavelcap verplicht reders per 2020 om hun zwaveluitstoot te verminderen. Stookolie mag dan nog maximaal 0,5% zwavel bevatten tegenover 3,5% nu.

De meeste reders verwachten dat de laagzwavelige brandstof flink duurder zal zijn dan de huidige stookolie. Ruim de helft verwacht dat de brandstof 50% duurder zal zijn, terwijl bijna een kwart een stijging van 100% voorspelt.

Mede omdat de laagzwavelige brandstof naar verwachting zoveel duurder zal zijn is er onder de reders groeiende steun voor een verbod op het aan boord hebben van hoogzwavelige stookolie voor schepen die geen scrubbers aan boord hebben. Dat moet voorkomen dat er op de oceaan, waar weinig tot geen toezicht is, vals kan worden gespeeld.