Dat zegt ICS-voorzitter Esben Poulsson in aanloop naar een kritische IMO-bijeenkomst in april, waarin de lidstaten een concreet CO2-reductieplan voor de scheepvaart overeen moeten komen.

‘Het is van vitaal belang dat er een CO2-reductiedoelstelling voor medio deze eeuw wordt vastgesteld om unilaterale actie te ontmoedigen en de ontwikkeling van CO2-neutrale brandstoffen te stimuleren, maar het zeer hoge ambitieniveau van bepaalde Europese lidstaten die een reductie van 70 tot 100% in 2050 willen zal hoogstwaarschijnlijk niet de nodige steun vinden’, zegt hij.

Hij dringt er daarom op aan dat deze Europese lidstaten water bij de wijn doen en instemmen met meer haalbare doelstellingen die wel breedgedragen worden. ‘Anders worden de autoriteit van de IMO en de toekomstige duurzaamheid van de sector ondermijnd’, stelt Poulsson.

Die meer haalbare doelstelling is voorgesteld door onder meer Japan, dat pleit voor een reductie van 50% in 2050. Ook de Nederlandse redersvereniging KVNR pleitte eerder al voor zo’n doelstelling. Daarnaast mag de totale CO2-uitstoot niet meer boven het niveau van 2008 uitkomen.

Volgens Poulsson is dat nog steeds een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie en is die doelstelling voldoende om de ontwikkeling van CO2-neutrale brandstoffen op gang te brengen. Dat wordt als noodzakelijk gezien om in de tweede helft van de eeuw de uitstoot van CO2 volledig te elimineren.

Poulsson benadrukt dat een dergelijk voorstel meer kans heeft de steun van China te winnen. De Aziatische grootmacht heeft zich volgens ICS de laatste tijd al van zijn goede kant laten zien door geen oppositie meer te voeren tegen een concrete reductiedoelstelling.

De druk op de IMO en de scheepvaartsector om ambitieus klimaatbeleid op te stellen is groot omdat de sector als één van de weinigen nog geen echte actie ondernomen heeft, terwijl het wel verantwoordelijk is voor een flinke bijdrage qua uitstoot.