Volgens Maersk Line is er nog geen beslissing genomen over een mogelijke vluchthaven voor de ‘Honam’, waarvan het voorschip na een explosie op zes maart in een week tijd bijna volledig is uitgebrand. Daarbij zijn zeker honderden containers verloren gegaan, mogelijk meer dan duizend. Het 400 meter lange schip was was met 7.860 containers, twintig- en veertigvoeters samen, onderweg van Singapore naar Suez. Met zijn capaciteit van 15.262 teu is de ‘Maersk Honam’ het grootste containerschip tot nu toe dat door een dergelijk ramp is getroffen.

De ladingschade loopt zeker in de tientallen, maar mogelijk in de honderden miljoenen. Daarbij gaat het niet alleen om de door brand getroffen containers, maar ook om de overige lading. Die zal in veel gevallen een (aanzienlijk) deel van zijn waarde verliezen in de vorm van vertragingsschade. Ook de inhoud van alle reefercontainers moet waarschijnlijk als verloren worden beschouwd.

Verzekeraars hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk gewaarschuwd dat met de schaalvergroting in de containervaart – de teller is inmiddels voorbij de 22.000 teu – ook de risico’s toenemen. Precieze cijfers zijn nooit bekend gemaakt, maar geschat wordt dat de ramp met de ‘MOL Comfort’ zo’n 300 miljoen dollar aan ladingschade opleverde. Het schip ‘knakte’ in 2008 tijdens zwaar weer voor de kust van Yemen en brak uiteindelijk in twee stukken. De lading van 4.380 containers ging daarbij volledig verloren.

Uit AIS-gegevens blijkt dat het schip langzaam in noordoostelijke richting wordt gesleept door vaartuigen van de twee bergingsbedrijven die Maersk in de arm heeft genomen, Smit Salvage en Ardent. Dat kan erop wijzen dat het konvooi op weg is naar de Indiase haven Mumbai. Wat ook de bestemmingshaven wordt, die zal in elk geval de garantie eisen dat het brandgevaar definitief is bezworen en dat het schip geen gevaar voor de overige scheepvaart zal opleveren.

Volgens Maersk valt er nog niets te zeggen over de oorzaak van het ongeval en wordt er een diepgaand onderzoek ingesteld. Verzekeraars hebben het gevaar van brand op volle zee al eerder aangemerkt als een van de belangrijkste risicofactoren voor de nieuwe generatie containerschepen. Te verwachten valt dat de brand een discussie op gang zal brengen over verscherping van de eisen aan brandblusinstallaties aan boord van de megacarriers. Zo leidde de ramp met de ‘MSC Napoli’, die tijdens een storm in 2007 in het Engels Kanaal zonk, uiteindelijk tot de invoering van een weegplicht voor containers.