Het wetsontwerp was ingediend door de fracties van VVD en CDA. Onder strenge voorwaarden mogen reders nu hun schepen laten beveiligen door particuliere diensten, maar alleen als de Koninklijke Marine die beveiliging niet zelf kan bieden.

De wet stelt voorop dat het geweldsmonopolie van de Nederlandse overheid behouden blijft, maar dat deze die mag uitbesteden aan particuliere beveiligers, waar de overheid deze zelf niet kan uitoefenen. Private beveiligers mogen daarbij wapens gebruiken als daaraan onder bepaalde omstandigheden niet valt te ontkomen.

Veel andere Europese landen kennen al zo’n regeling, waardoor Nederlandse schepen in riskante gebieden, zoals de Hoorn van Afrika, eerder een doelwit van piraten leken te zijn. Door particuliere beveiliging aan boord van schepen worden piraten afgeschrikt om een schip aan te vallen.

De Nederlandse maritieme sector is ‘zeer verheugd’ over de aanneming van het initiatief-wetsontwerp van Han ten Broeke (VVD) en Martijn van Helvert (CDA) door de Tweede Kamer.

Zeevarenden op Nederlandse koopvaardijschepen kunnen voortaan weer ‘veilig varen’, ook als marinebescherming plaatselijk zou ontbreken, zegt een reeks organisaties uit de maritieme wereld, onder welke redersvereniging KVNR, verladersorganisatie Evofenedex, het Havenbedrijf Rotterdam, VNO-NCW en de kapiteinsvereniging, in een gezamenlijke reactie.

De organisaties wijzen erop dat ook de ChristenUnie zich bij het initiatief heeft aangesloten en dat dit bij de stemming over het wetsontwerp een beslissende rol heeft gespeeld. Deze partij heeft een amendement ingediend om controle op particuliere beveiligers met behulp van audiovisuele middelen mogelijk te maken. Die toevoeging aan de wet is aangenomen.