Beide partijen hebben daarvoor vandaag een intentieverklaring ondertekend. Daarbij maakt het overslagbedrijf, deels eigendom van HES International, een deel van zijn kolenterrein vrij in de Amsterdamse haven voor ‘het verder diversifiëren in andere droge bulk’, aldus de havenbeheerder. OBA, die ook na 2030 nog een gereduceerde rol ziet voor de kolenoverslag in Amsterdamse haven, zegt met de intentieverklaring ‘te anticiperen’ op de teruglopende vraag naar kolenopslag.

In de intentieverklaring komen beide partijen overeen dat OBA maximaal 20% van zijn terrein vanaf het eerste kwartaal van 2018 vrijmaakt voor nieuwe overslagactiviteiten in de droge bulk. Het terrein bedraagt ter vergelijking ongeveer 28 voetbalvelden. Op dit terrein zal worden geïnvesteerd in overdekte opslagcapaciteit met mechanisatie. OBA geeft hiermee ook invulling aan de eerdere plannen om de reeds bestaande diversificatie in droge bulk verder uit te bouwen en een multipurpose terminal te worden. Tevens zal er als onderdeel van de nieuwe afspraken worden geïnvesteerd in nieuwe kades en het verdiepen van de waterdieptes.

‘OBA en het havenbedrijf laten met deze stap zien dat zij serieus werk maken van de energietransitie en diversificatie. Als havenbedrijf zorgen we samen met onze klanten voor een energieomslag’, aldus topman Koen Overtoom van het havenbedrijf.

Algemeen directeur Harm Winkeler van OBA wil ‘als logistieke dienstverlener’ inspelen op de ‘veranderende vraag vanuit de markt die mede is ingegeven door de energietransitie’. Daarbij heeft de Amsterdamse haven volgens Winkeler als vierde haven van Europa ‘een zeer goede positie in de supply chain voor diverse belangrijke industrieën in Nederland en Duitsland’.

OBA telt 120 medewerkers en was vorig jaar goed voor negentien miljoen ton overslag. De nettowinst van het bedrijf liep in het laatst gedeponeerde jaarverslag (2016) met ruim 3,5 miljoen euro terug naar 6,7 miljoen euro. De omzet lag in dat boekjaar op ruim vijftig miljoen miljoen euro, een daling van tien miljoen euro vergeleken met 2015.