De regering legt het voorontwerp nu voor aan diverse adviesinstanties. In principe kan ze dan einde dit jaar een definitieve beslissing nemen. Daarmee moet dan een einde komen aan de discussie over de toegankelijkheid van de achterhaven.

Het gekozen voorkeurtraject vergt volgens minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) een beperkt aantal (35) onteigeningen en omvat ook ‘forse’ investeringen om de lokale mobiliteit vlot te trekken. Alle onteigeningen en werken samen zullen ongeveer 1 miljard euro kosten.

Op dit moment heeft Zeebrugge met de Vandammesluis slechts een toegang tot de achterhaven, want de antieke Visartsluis uit 1907 voldoet niet aan de noden van de hedendaagse scheepvaart. Ook de Vandammesluis zelf (uit 1984) komt overigens stilaan op leeftijd. Ze moet regelmatig stilgelegd worden voor onderhoudswerken. Dit maakt Zeebrugge erg kwetsbaar.

De nieuwe sluis krijgt een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 15 meter. Daarmee is ze ruim geschikt voor grote car carriers (265 x 40 meter), de belangrijkste klanten van de haven.

Het lokale en het doorgaande autoverkeer zullen van elkaar worden gescheiden. Het doorgaande verkeer krijgt met de gloednieuwe Nx een eigen verbindingsweg, met een tunnel onder de nieuwe sluis. Doordat zowel het noordelijke als het zuidelijke sluishoofd worden uitgebouwd voor lokaal autoverkeer, fietsers én de kusttram, zullen deze verkeersgebruikers nooit oponthoud oplopen door een passerend schip.

Volgens Weyts vertonen de andere mogelijke opties ernstige gebreken, zoals meer onteigeningen, impact op de natuur of de leefbaarheid van de dorpskern of op de lokale jachthaven of marinebasis.