Diverse overheden en havenbedrijven hebben een nieuw systeem voor verkeersinformatie en reisadviezen ontwikkeld. Het heeft de naam ‘Blauwe Golf Verbindend’ meegekregen.


Dat hebben de betrokken partijen deze week bekendgemaakt. Het gaat om een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam en Rijkswaterstaat.

Het project beproeft nieuwe methoden van betrouwbare informatievoorziening en reisadviezen voor weggebruikers en scheepvaart. Dit moet zorgen voor verbetering van de doorvaart op corridors, tijdwinst voor de beroepsvaart en minder reistijdverlies voor weggebruikers.

Blauwe Golf Verbindend startte als het Beter Benutten-project in 2012, in opdracht van het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wegens bewezen resultaat is de samenwerking dit jaar voortgezet. Het project zorgt voor de ontsluiting van data van onder meer brugopeningen en beschikbare ligplaatsen in havens in vijf provincies, drie gemeenten en in de havens van Rotterdam en Amsterdam.

‘Het gaat om eenvoudig vindbare data waarmee (vaar)wegverkeer in Nederland de routes beter kunnen plannen en veiliger kunnen afleggen, met zo min mogelijk hinder en CO2-uitstoot’, aldus de betrokken organisaties in een gezamenlijk bericht.

Op de website van Blauwe Golf Verbindend is informatie te vinden over de resultaten en informatie over ligplaatsen en bruggen. Op de site van Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) is de informatie over de brugstatus te vinden, waarbij de focus ligt op het wegverkeer.