Het aantal faillissementen in de sector transport en logistiek is vorig jaar met 18% afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. Er gingen 196 bedrijven over de kop.


Dat heeft ABN Amro becijferd aan de hand van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bank maakt ook een vergelijking met het malaisejaar 2013. Ten opzichte van dat jaar legden in de logistieke sector 55% minder bedrijven het loodje.

Daarmee is de sector niet eens koploper. Van alle Nederlandse bedrijven gingen er vorig jaar 23% minder op de fles in vergelijking met 2016. Vergelijken we met 2013, dan is sprake van een daling met 59%.

Een zeer sterke daling is er in de landbouw. Ten opzichte van 2016 was er vorig jaar een daling van het aantal faillissementen van 34%. De vergelijking met 2013 levert zelfs een daling op van 80%.

In 2017 moesten in de detailhandel 33% minder bedrijven de boeken leggen, in de horeca 26% minder. Er gingen 25% minder bedrijven in de industrie failliet. Dat was ook precies een kwart minder dan in 2013.

Een negatieve uitzondering vormde vorig jaar de voedingsindustrie, waarin juist 14% meer bedrijven werden gefailleerd. Overigens bedroeg het aantal faillissementen in deze sector nog altijd 31% minder dan in 2013.

De oorzaak van de algemene daling van het aantal bankroeten is natuurlijk de al een jaar of vijf aanhoudende opgang van de de economie. Gezien de gunstige voorspellingen voor dit jaar voorziet ABN Amro voor 2018 een verdere afneming van het aantal faillissementen met 5 à 10%.