De transportsector in Europa had het druk in december, maar dat is normaal voor de tijd van het jaar. Het panel van expediteurs, geraadpleegd door Danske Bank, beoordeelde de in december aangeboden vrachtvolumes met een index van 60. Elk getal boven 50 duidt op groei.

In november stond deze index op 53. In december vorig jaar was dat 57. Er was aan het eind van 2017 nog iets meer werk aan de winkel dan een jaar eerder. Expediteurs voorzien voor de volgende maanden – januari en februari 2018 dus – verdere vrachtgroei. De verwachtingsindex voor februari kwam uit op 56. In 2017 was dat voor die periode overigens 60, dus nog iets hoger.

In de luchtvracht deed zich in december de sterkste stijging voor: 71. Op de platforms blijft het druk, want de verwachtingsindex voor februari kwam uit op 64. De scheepvaart deed het in december relatief rustig aan met een volumeindex van 50. Voor de eerste maanden van dit jaar wordt iets meer vracht verwacht, met een index van 53.

Het landvervoer, met name het wegtransport, heeft het tegen het einde van het kalenderjaar traditioneel het drukst. De index van Danske Bank kwam voor december uit op 62. De eerste maanden van dit jaar worden iets rustiger, maar met een verwachtingsindex van 55 is nog steeds sprake van flinke groei.

In de Benelux zien expediteurs een duidelijke groeivertraging. In december gingen de vrachtvolumes zeer sterk omhoog, met een beoordeling van 83. Voor februari wordt een gematigder groei verwacht: 58. In Duitsland zien we het omgekeerde, met een index van 50 in december en een verwachtingsindex van 67 voor februari.