De beste manier om per 2020 nieuwe zwavelregels te handhaven is een algemeen verbod op zware stookolie. Daarover zijn milieuorganisaties en branchevertegenwoordigers het eens.


De International Maritime Organization (IMO) voert per 2020 nieuwe wereldwijd geldende zwavelregels in die de toegestane hoeveelheid zwavel verminderen van 3,5 naar 0,5%. Die zwavelvermindering is goed voor mens en milieu, maar kost reders een flinke duit extra aan brandstofkosten waardoor er een groot risico op concurrentievervalsing ontstaat, stellen de organisaties. Wie op open zee, waar nauwelijks controle mogelijk is, toch stiekem de goedkope, hoogzwavelige brandstof verstookt kan middels lagere tarieven marktaandeel winnen, is de gedachte.

‘Tenzij het schip een goedgekeurde methode gebruikt om de brandstof te verstoken, is er geen reden om de niet-conforme brandstof als bunker aan boord te hebben’, stellen de organisaties. Zij pleiten daarom voor een algemene ban op stookolie met zwavelgehaltes van meer dan 0,5%, met ontheffingsmogelijkheden voor scheepseigenaren die zwavelscrubbers op hun schepen hebben geïnstalleerd. Dat zijn apparaten die de zwavel uit de uitlaatgassen wassen.

Voor overheden wereldwijd zullen de zwavelregels middels zo’n ban veel eenvoudiger te handhaven zijn. Er hoeft dan enkel te worden gekeken naar de bunkerbrandstoffen aan boord en de aanwezigheid van een zwavelscrubber.

De oproep tot een ban komt voorafgaand aan een belangrijke bijeenkomst van de IMO in februari. Noorwegen en de Cookeilanden hebben eerder voorstellen ingediend om tijdens die bijeenkomst een dergelijke ban te bespreken. Dat voorstel krijgt nu brede steun van grote brancheorganisaties BIMCO, International Chamber of Shipping, World Shipping Council, Intertanko, Clean Shipping Coalition, International Parcel Tankers’ Association, Cruise Lines International Association en de milieuorganisaties Friends of the Earth U.S., Pacific Environment, en het WWF Global Arctic Programme.