De verkeerscommissie van de Duitse Bondsdag wordt voortaan voorgezeten door de Groenen. De commissie wordt uitgebreid van 41 naar 43 leden.


Sinds 2013 was het voorzitterschap van de commissie in handen van de SPD, in de persoon van Martin Burkert. Het is niet voor het eerst dat de Groenen de commissie voorzitten.

Tussen 2009 en 2011 was namens deze partij Winfried Hermann voorzitter, de latere verkeersminister van Baden-Württemberg. In de periode 2011-2013 hanteerde Anton Hofreiter de voorzittershamer. Deze is nu fractieleider van de Groenen in de Bondsdag.