Franse vissers hebben donderdag een blokkade opgeworpen voor de haven van de noordelijke stad Calais. Daardoor varen er op dit moment geen veerboten tussen Calais en Dover.


De vissers voeren actie omdat ze meer steun van de Franse overheid voor de beroepstak willen. Vissers uit Calais krijgen bij de blokkade steun van collega’s uit Duinkerken.

Ook eisen de vissers dat Parijs een duidelijk standpunt inneemt over het al dan niet toestaan van elektrisch vissen. Franse vissers zijn fel gekant tegen de pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes opgeschrikt en zo het net in gedreven. Ze vinden het een oneerlijke vorm van concurrentie voor kleinere vissers. Ruim een week geleden sprak het Europees Parlement zich uit voor een verbod op de pulsvisserij. Dat is een zware slag voor de Nederlandse pulsvissers, die veel hebben geïnvesteerd in de technologie.