Vorig jaar werd 3,5% meer lading vervoerd door het Noord-Oostzeekanaal in Noord-Duitsland.


Het ging om 86,7 miljoen ton. Daarmee herstelde het vervoer door het honderd kilometer lange ‘Kieler Kanaal’ zich van het slechte jaar 2016. Het record van 106 miljoen ton uit 2008 werd echter bij lange na niet gehaald.

Dit blijkt uit cijfers van de Generaldirektion Wasserstrassen und Schifffahrt (GDWS) in Kiel. Het aantal schepen dat van het kanaal gebruik maakte om snel van de Noord- naar de Oostzee en terug te varen, steeg met 985 tot 30.269. De schepen hadden een gezamenlijke capaciteit van 134,8 miljoen ton.

Als gevolg van het handelsembargo van de Europese Unie tegen Rusland nam het aantal schepen van en naar Rusland vorig jaar af.

Voor dit jaar gaat de GDWS uit van verdere gematigde groei. De komende jaren staan verdere werkzaamheden aan de verouderde sluizen bij Kiel en Brunsbüttel op de agenda.