Na dramajaar 2016 lijkt de zeevaart er enigszins bovenop te zijn gekomen. Het aantal faillissementen daalde vorig jaar namelijk fors. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het CBS


Twee jaar geleden moesten 28 zee- en kustvaartbedrijven hun activiteiten noodgedwongen staken. Die teller bleef vorig jaar steken op vijf. Ook in de binnenvaart was er een halvering van het aantal faillissementen, al gaat het om bescheiden aantallen: vier in 2016 en twee in 2017.

Bij het wegvervoer waren vorig jaar evenveel gedwongen bedrijfseindes als twee jaar geleden. Daarmee wordt de gunstige trend van afgelopen jaren enigszins doorbroken. Sinds 2012 daalde het aantal faillissementen elk jaar. Destijds gingen er 215 wegtransporteurs failliet. Vier jaar later was dat aantal ruim gehalveerd naar 83, een aantal dat ook vorig jaar werd bereikt. In zowel het goederenvervoer per spoor als in de luchtvracht ging één bedrijf kopje onder.

In totaal zijn vorig jaar 3.290 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard in Nederland. Dat is het laagste aantal na het jaar 2000, meldt het statistiekbureau. Verder zijn het een kwart minder faillissementen dan in 2016.

In 2013 bereikte het aantal gedwongen bedrijfseindes een piek van 8.376. Daarna is het aantal vier jaar achter elkaar afgenomen, in totaal met bijna 61%. Dit gaat samen met de economische groei in Nederland, aldus het statistiekbureau.

Regionaal gezien werden in bijna alle provincies minder bedrijven failliet verklaard. Het grootst was de daling in Noord-Holland met 247 bedrijven (31% minder). In Noord-Brabant en Zuid-Holland bedroeg de daling van het aantal faillissementen respectievelijk 22 en 18%.