Het tekort aan chauffeurs en ander personeel in de Nederlandse logistieke sector neemt pijlsnel toe. Dat blijkt uit de jongste berekeningen van ING Economisch Bureau.


In het derde kwartaal van vorig jaar waren Nederlandse wegvervoerbedrijven en verladers op zoek naar vijfduizend chauffeurs. In het tweede kwartaal waren dat er nog 3.500 en in heel 2017 ging het om gemiddeld 2.300 truckbestuurders. De helft van de wegvervoerders heeft nu te maken met een acute schaarste aan chauffeurs.

Het gemiddelde in 2016 bedroeg volgens ING 1.700 chauffeurs. Het huidige tekort is moeilijk aan te zuiveren door meer zzp’ers in te schakelen, want ook het reservoir aan zelfstandigen die trucks kunnen besturen, begint uitgeput te raken.

De bankeconomen verwacht, conform eerdere berekeningen, voor de Nederlandse sector transport en logistiek een volumestijging van 3,5% in het nieuwe jaar. De omzet zal 5% stijgen. Dat lijkt mooi, maar de kosten stijgen in een aantal deelmarkten sneller dan de tarieven.

De groei in het vervoer, die vorig jaar ook gemiddeld 3,5% bedroeg, is dit jaar in het binnenlands transport vooral te danken aan de bouw, de detailhandel en de horeca. Internationaal wordt de groei vooral gestimuleerd door de industrie en de groothandel.

Het watervervoer per zee- en binnenschip ziet de bank met gemiddeld 4% groeien. Het wegvervoer en de logistieke dienstverlening (waaronder warehousing) zien de volumes beide met 3,5% toenemen, precies het landelijke gemiddelde voor de gehele sector.

De luchtvracht zal met 2% iets achterblijven. Dat heeft volgens ING te maken met grenzen aan de groei bij de afhandeling en de capaciteit van luchthavens. De bedrijfstak post en koeriers moet het doen met een groei van 1,5%. Dat komt door een aanhoudende krimp in het postvervoer.

In de scheepvaart zijn er ‘tekenen van verbetering’, maar door overcapaciteit blijft er druk op de tarieven. De omzet in de grote scheepvaart ligt ook in 2018 altijd nog 20% lager dan in het precrisisjaar 2007. In de binnenvaart lopen we met de omzet nog gemiddeld 10% achter in vergelijking met tien jaar terug.

Ondernemers in transport en logistiek moeten ook in het nu begonnen jaar nadruk blijven leggen op verbetering van de efficiëntie en de productiviteit per persoon, transportmiddel en andere kapitaalgoederen. In een deel van de markten kan de kostenstijging even hoog uitpakken als de toeneming van de omzet.