Het voorstel van de VLD-kamerleden Patricia Ceysens en Egbert Lachaert om de Wet Major op havenarbeid aan te passen lijkt een stille dood te sterven.


In de wetswijziging wordt havenarbeid beperkt tot de behandeling van scheepsladingen. Voor andere logistieke activiteiten in havengebieden, zoals het verpakken van goederen, zou de Wet Major niet meer toepasselijk zijn. Beide volksvertegenwoordigers dienden hun voorstel al in oktober in, maar het staat nog altijd niet op de agenda van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Niemand wil het op de agenda plaatsen, schrijft Gazet van Antwerpen. De grote havenvakbonden hadden er meteen na het indienen van het voorstel met een nieuwe staking gedreigd. Ze vermoedden achter het initiatief de hand van Fernand Huts, topman van havenbedrijf Katoen Natie en oud-VLD-volksvertegenwoordiger. Hij was ook de werkgever van Annick De Ridder, voor die op een N-VA-lijst werd verkozen tot Vlaams parlementslid. In oktober had de N-VA het voorstel van Ceysens en Lachaert nog inhoudelijk gesteund.

Vicepremier Kris Peeters (CD&V), die zich de afgelopen jaren sterk en met succes inspande om grote delen van de Wet Major tegen door Europa opgelegde aanpassingen te vrijwaren, kantte zich echter resoluut tegen de tekst. Hij vindt dat aanpassingen best in overleg met de ‘sociale partners’ – de vakbonden – gebeuren en niet door eenzijdige initiatieven van individuele parlementsleden. Antwerps N-VA-kamerlid Johan Klaps treedt hem daarin bij, al pleit hij net als CD&V-er en Antwerps havenschepen Marc Van Peel wel voor (verdere) aanpassingen.

De aanpassingen waarmee Peeters zowel Europa als de vakbonden tot rust kon brengen zijn sinds 1 januari van kracht. Ze betreffen onder meer e-commerce, nacht- en zondagarbeid.

Patricia Ceysens verliest de moed niet. ‘De andere meerderheidspartijen weigerden aanvankelijk ook om mijn wetsvoorstel over e-commerce mee te ondertekenen, maar uiteindelijk hebben ze het zelf overgenomen en is het ook goedgekeurd’, zegt ze. ‘Voor de aanpassing van de Wet Major is er nog wat overleg nodig, maar ik verwacht op termijn hetzelfde resultaat. Die aanpassing is nodig, want wagens de huidige restricties die deze wet oplegt besluiten logistieke bedrijven om de activiteiten waarvoor hij nu van toepassing is buiten de Vlaamse havengebieden en zelfs buiten Vlaanderen te organiseren.’