De vraag naar LNG heeft een keerpunt bereikt, stelt LNG-leverancier Titan LNG. Dat baseert zich op de orderboeken van werven, waarin 11% van de nieuwbouwcontracten LNG-aangedreven schepen betreft.


Titan LNG wijst erop dat ook de verkrijgbaarheid van LNG flink is verbeterd en de prijsstelling van LNG in verglijking met gasolie ‘structureel competitief’ is geworden. Het bedrijf verwacht daarom dat de trend zich in 2018 verder omhoog blijft doorzetten.

Scheepseigenaren staan voor de keuze hoe zij per 2020 aan nieuwe zwavelregelgeving gaan voldoen. Dat middels het gebruik van laagzwavelige brandstof of scrubbers, maar ook met LNG.

In een interview met Ship & Bunker zegt directeur Olivier Jouny van Total Marine Fuels dat de zwavelcap die per 2020 wordt ingevoerd niet de eindhalte is en er in de toekomst ook meer nieuwe regels komen voor zwavel, stikstof, fijnstof en broeikasgassen als CO2. Dat maakt LNG volgens hem een aantrekkelijk alternatief, omdat LNG niet alleen de uitstoot van zwavel, maar ook dat van de andere stoffen vermindert.

‘Dit is volgens mij één van de redenen dat CMA CGM voorzijn nieuwbouwschepen (van 22.000 teu, red.) voor lNG heeft gekozen’, zegt Jouny. ‘Prijseconomie is een belangrijke factor, maar daarbovenop is dit een kwestie van instelling en het begrijpen van toekomstige veranderingen in beleid. Dat is een belangrijke drijfveer voor de sector.’