Hoewel de maritieme sector verdeeld is over de mate waarin de scheepvaart per 2020 aan nieuwe zwaveleisen kan voldoen, is iedereen het eens dat transport duurder zal worden.


Voorzitter Evangelos Marinakis van de Griekse rederij Capital Maritime & Trading waarschuwt dat tot een kwart van de huidige vloot kan worden gesloopt als gevolg van de nieuwe regelgeving. ‘Dat kan een nadelige impact op de wereldhandel hebben’, zegt hij in een interview met Bloomberg. Marinakis doelt daarmee op een gebrek aan tonnage om in de transportvraag te voorzien.

Hij baseert zijn stelling op het gegeven dat een vijfde van de 95.000 schepen wereldwijd ouder is dan 15 jaar en daardoor investeringen in vernieuwing, zoals bijvoorbeeld de installatie van scrubbers, niet meer waard zijn.

Lang niet iedereen is het met die aanname eens. Reders hoeven immers niet per se te investeren in hun vloot, maar kunnen simpelweg de duurdere brandstof bunkeren. De internationale branchevereniging International Chamber of Shipping (ICS) verwacht daarom volle implementatie in 2020, maar sluit kinderziektes niet uit.

Wel is er in de markt consensus over de prijs van het transport. Die zal per 2020 in ieder geval stijgen vanwege de duurdere, laagzwavelige brandstof die schepen zullen gebruiken. Een toename in sloopactiviteit zou die stijging verder kunnen opdrijven door een afname in transportaanbod.

De International Maritime Organisation (IMO), dat onderdeel is van de Verenigde Naties, voert per 2020 een wereldwijde zwavelcap in. Scheepsbrandstof mag dan nog maximaal 0,5% zwavel bevatten, tegenover 3,5% nu. Reders kunnen ervoor kiezen om óf de duurdere laagzwavelige brandstof te gebruiken óf zwavelscrubbers te installeren, die de zwavel uit de uitlaatgassen wassen. Die laatste optie is onder reders vooralsnog niet populair.

Dat de invoering van de regels de wereldhandel zal schaden is volgens de IMO niet waar. Uit een studie die de organisatie liet uitvoeren door CE Delft bleek dat zelfs in een scenario van hoge vraag, raffinaderijen genoeg laagzwavelige brandstof zullen produceren om aan die behoefte te voldoen. Wel kunnen afgelegen gebieden wat aanloopproblemen hebben, omdat de brandstof daar mogelijk minder snel beschikbaar is.

Toch heeft Capital Maritime & Trading in de afgelopen 18 maanden 1,1 miljard dollar geïnvesteerd in vernieuwing van diens 71 schepen, die voornamelijk uit tankers, maar ook bulkcarriers als containerschepen bestaan. Marinakis verwacht dat rederijen met een moderne vloot de vruchten zullen plukken van de zwavelcap.