Het Rijk, Provincie Zeeland en havenbedrijf Zeeland Seaports hebben overeenstemming bereikt over sanering van de Thermphos-fabriek. Daarmee is een van de laatste hordes genomen.


De havenbedrijven van Zeeland en Gent willen graag fuseren en hebben al goedkeuring van de betrokken aandeelhouders en overheden. Langdurig twistpunt was echter het saneren van de nabijgelegen voormalige fosforfabriek Thermphos en hoe toekomstige opbrengsten van het terrein moeten worden verdeeld.

Eerder deze maand hebben de drie betreffende partijen (provincie, Rijk en Zeeland Seaports) een financieel akkoord bereikt. Nadat eerder al duidelijk was hoe de kosten zouden worden verdeeld, moest nog een akkoord worden bereikt over de verdeling van toekomstige opbrengsten.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat dat akkoord er nu is. In de overeenkomst staat ook dat eventuele budgetoverschrijdingen door iedere partij voor een derde moeten worden gefinancierd.

Voor het saneren van de Zeeuwse fabriek is 129,5 miljoen euro vrijgemaakt. Daarin zit een risicoreserve van 17,8 miljoen. De partijen willen het fabrieksterrein dusdanig opknappen dat het weer beschikbaar komt voor industriële doeleinden.