Damen gaat in acht Noord-Europese havens mobiele ballastwaterbehandeling aanbieden.


De scheepsbouwer zal in eerste instantie met vier mobiele systemen de havens van Rotterdam, Amsterdam, Brest, Duinkerken, Vlissingen, Den Helder, Stellendam en Harlingen bedienen.

Het betreft een interne samenwerking. Damen Green Solutions, dat het systeem heeft ontwikkeld, is eigenaar van de vier units, maar het beheer wordt bij lokale werven van Damen Ship & Conversion ondergebracht.

Damen speelt met de mobiele units in op regelgeving die reders sinds 8 september jongstleden verplicht het ballastwater aan boord te behandelen. Doel daarvan is om ontwrichting van lokale ecosystemen door intrede van uitheemse organismen te voorkomen. Door de regelgeving moeten zo meteen 40.000 – 60.000 schepen hun ballastwater behandelen.

Techniekleveranciers zitten al jaren klaar om de daarvoor nodige systemen te leveren, maar een run op de techniek is vooralsnog uitgebleven omdat de invoering van het beleid steeds werd vertraagd. Het Ballastwaterverdrag werd in 2004 al aangenomen, maar twaalf jaar later pas geratificeerd. Binnen het huidige beleid is er voor reders ruimte om de installatie tot 2024 uit te stellen en de verwachting is dat velen dat ook zullen doen. Reden daarvoor is dat de aanschaf en installatie flink in de kosten kan lopen. Volgens schattingen gaat het om enkele miljoenen euro’s per schip.

Met het mobiele systeem, de InvaSave, wil Damen een alternatief bieden voor schepen die de investering in een eigen systeem niet meer waard zijn. Bijvoorbeeld omdat zij te oud zijn. Ook kan het een uitkomst zijn voor lijndiensten, die varen tussen vaste havens.

Reders die gebruik willen maken van een mobiel systeem van Damen zullen een prijs per ton behandeld water betalen. De hoogte daarvan is volgens projectmanager Matthijs Schuiten nog niet vastgesteld. ‘Het is nog afwachten hoe de markt zich zal ontwikkelen, veel zal afhangen van de handhaving’, zegt hij. ‘Het tarief zal samenhangen met de mate van gebruik. Als de systemen wekelijks worden gebruikt zijn we sneller uit de kosten, dan dat maandelijks is.’

Naast de acht havens die Damen gaat bedienen kunnen schepen ook in Groningen voor behandeling terecht. Daar is het Rotterdamse Mariflex met een InvaSave actief.