Havenbedrijf Amsterdam gaat de haventarieven voor 2018 met 1,11% verhogen.


De aanpassing is tot stand gekomen na overleg met de havensector, stelt Havenbedrijf Amsterdam. Bij het vaststellen van het indexgetal is volgens de uitbater naast de inflatie rekening gehouden met het niveau van de havengelden in de andere havens in de Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen (ARA) regio.

Havengeld is een vergoeding voor het gebruik van de faciliteiten in een haven en worden toegerekend aan bezoekende schepen, zowel zee- als binnenvaart. Na erfpachtinkomsten is het de belangrijkste inkomstenbron van Havenbedrijf Amsterdam.

Het is na de verzelfstandiging van het havenbedrijf in 2013 gebruik dat de beheerder de markt consulteert bij de vaststelling van de havengelden. ‘De stijging van de Amsterdamse tarieven is verder in lijn met de ontwikkeling van de afgelopen jaren’, voegt het havenbedrijf eraan toe.