De schaarste aan logistieke managers op hbo-niveau neemt nog steeds toe. Er is op dit moment zelfs een nijpend gebrek aan zulk personeel.


Dat wijst de arbeidsmarktindex uit, die uitzendbureau Tempo Team en vakblad Logistiek.nl samen publiceren. Deze index kwam in het derde kwartaal van dit jaar uit op 197. Dit duidt op extreme schaarste.

Een waarde van 100 voor deze index wijst erop dat vraag en aanbod naar hoger geschoold personeel in de Nederlandse logistiek precies in evenwicht zijn. In de jaren 2015 en 2016 schommelde de index rond 160.

De jongste index toont ons een structureel tekort aan logistieke coördinatoren, planners en vakkundige beheerders van warehouses, concludeert Tempo Team. Bedrijven verlangen om die reden allang niet meer altijd ruime werkervaring; ze heten ook jongeren met een HBO-diploma van harte welkom.

In het derde kwartaal stonden in Nederland 6.400 vacatures voor hoger geschoold logistiek personeel open. De meeste vacatures waren er in de regio Amsterdam (1.200), gevolgd door Eindhoven (500).

Bekijk hier de logistieke vacatures op de website van Nieuwsblad Transport.