Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil gaan samenwerken met een private partijen om het Nederlandse scheepsregister te promoten en verbeteren.


Dat blijkt uit een brief die de minister Cora van Nieuwenhuizen naar de Kamer heeft gestuurd.

Het ministerie heeft het afgelopen halfjaar onderzocht hoe het Nederlandse scheepsregister verbeterd kan worden. Dat is nodig omdat in de huidige vorm beleid, uitvoering en handhaving bij verschillende organisaties zijn ondergebracht, wat heeft geleid tot lange certificatieprocedure en trage implementatie van beleid.

Uit het onderzoek zijn drie mogelijke smaken naar voren gekomen. De eerste is de oprichting van een Maritieme Autoriteit, waarbij beleid, uitvoering en handhaving weer in één overheidsorganisatie worden gebracht. Dit is waar de redersvereniging KVNR voor pleit. De tweede is een optimalisatie van het huidige model, waarin de nadruk ligt op stroomlijning van de processen en betere communicatie tussen de verschillende instanties. De laatste betreft samenwerking met een private partij, die als aanspreekpunt zal dienen en actief de Nederlandse vlag gaat promoten.

Uit de Kamerbrief van Van Nieuwenhuizen blijkt dat die laatste vorm de voorkeur heeft. Die heeft het ‘hoogste groeipotentieel en sluit daarmee het beste aan bij de ambitie van de Maritieme Strategie’, schrijft de minister.

Doel van de Maritieme Strategie is om Nederland een ‘internationale, duurzame maritieme toppositie’ te geven. Promotie van het register is daarvoor cruciaal, maar die taak is binnen het huidige register niet belegd. Omdat promotie en acquisitie geen overheidstaken zijn wordt daarom onderzocht of dit bij een externe partijen kan worden aanbesteed.

Zo’n private partij moet als Ship Registration Authority een aantal van de publieke taken op zich nemen en nauw samenwerken met de verschillende instanties.

Drie private bedrijven hebben interesse getoond in die rol. ‘Zij zijn ervan overtuigd dat er groeipotentie is, in eerste instantie door schepen in Nederlandse eigendom te overtuigen terug te komen onder de Nederlandse vlag’, staat er in het onderzoeksrapport geschreven. Daarnaast zou de Nederlandse vlag ook aantrekkelijker moeten worden voor buitenlandse reders.

Volgens de onderzoekers biedt deze organisatievorm de meeste groei. De toevoegde waarde van de zeevaart zou met 40% kunnen stijgen door toename van schepen en tonnage in het register en er kunnen 5.000 nieuwe maritieme arbeidsplaatsen ontstaan.

Er zijn nog wel wat hobbels te nemen. De drie geïnteresseerde partijen hebben als randvoorwaarden gesteld op gebied van fiscaliteit en sociale zekerheid, samenwerking met de overheidspartijen en de inzet van private beveiliging aan boord. Dat laatste is in Nederland een al jaren slepend dossier. Nederland staat als enige land niet de inzet van private gewapende beveiliging toe, maar biedt rederijen in plaats daarvan bescherming van de marine. Die bescherming is professioneel, maar ook een stuk duurder.