De Nederlandse en Vlaamse ministers van Verkeer verrichtten vandaag in Terneuzen de starthandeling voor de bouw van de nieuwe zeesluis.


Op de naar eigen zeggen ‘eerste dag buiten Den Haag’ van de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, werd in Terneuzen het startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe zeesluis. ‘De voordeur van de haven van Gent – en het verdere achterland’, zoals Ben Weyts, de Vlaamse minister van Mobiliteit het uitdrukte. Over 58 maanden moet de sluis met een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 16 meter klaar zijn.

Door de aanleg van een tijdelijk doorvaartkanaal zal hinder voor de (binnen)scheepvaart tot 2021 beperkt blijven. Alleen in het laatste jaar kan er verkeershinder zijn.

De sluis vergt een investering van bijna 800 miljoen euro, waarvan het merendeel door Vlaanderen wordt gedragen. Weyts: ‘We waren teleurgesteld dat Europa veel minder bijdraagt dan we wensten, maar we hebben onze ambities niet naar beneden bijgesteld. Het is een investering in de toekomst.’

Weyts was ook niet onder de indruk van berichten die erop leken te wijzen dat de Franse regering investeringen in de Seine-Nord verbinding heroverweegt. ‘Dit is het project dat de meeste Europese subsidie toegewezen heeft gekregen van alle voorgestelde projecten. De Franse regering zou enorme reputatieschade lijden als ze het project zou afblazen.’

Over een betere spoorverbinding tussen Zeeland en Vlaanderen, een wens die in de grensregio al lang leeft, zei Weyts: ‘Ik ben weliswaar minister van mobiliteit, maar over het spoor heb ik niets te zeggen. Dat is een onderwerp op federaal niveau.’

Lees meer over de zeesluis en over de fusie tussen de havens van Zeeland en Gent in het komende nummer van Nieuwsblad Transport.