Deutsche Post en dochter DHL (expeditie, pakketvervoer) voerde de omzet in het derde kwartaal met 5,6% op in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Er werd 14,6 miljard euro omgezet.


Een sterke prestatie leverden DHL Express en de internationale pakketbezorging. Mede door de opmars van het webwinkelen, waarbij DHL steeds meer pakjes bij de consument thuis aflevert, steeg het bedrijfsresultaat bij Deutsche Post DHL voor rente en belastingen in het derde kwartaal van 755 miljoen euro tot 834 miljoen euro.

Volgens concern-topman Frank Appel was dit het sterkste derde-kwartaalresultaat ooit. ‘Dankzij onze strategische oriëntatie op groeimarkten als de wereldwijde e-commerce groeit onze onderneming op alle fronten.’ Appel voorziet ook een sterk vierde kwartaal.

Voor het hele jaar rekent Appel op een bedrijfsresultaat voor rente en belastingen van 3,75 miljard euro. Deutsche Post-DHL heeft zich ten doel gesteld het brutoresultaat in de periode 2013-2020 met jaarlijks 8% op te voeren en zegt wat dit aangaat goed op koers te zitten.

Daarvoor zijn wel grote investeringen nodig. Vorig jaar werd in het derde kwartaal 498 miljoen euro geïnvesteerd in het Duitse en internationale pakketvervoer en de uitbreiding en modernisering van hubs en de vloot van DHL-vrachttoestellen. In het derde kwartaal van dit jaar ging het om investeringen van 443 miljoen euro.

Voor het hele jaar denkt het concern aan investeringen ter hoogte van 2,3 miljard euro. Vorig jaar werd 2,1 miljard euro in nieuwe panden en materieel gestoken.

De operatieve kasstroom steeg in het derde kwartaal naar 954 miljoen euro; in dezelfde periode vorig jaar was dat 887 miljoen euro. De vrije kasstroom daalde echter, van 543 naar 502 miljoen euro. Dat kwam door hogere investeringen en kosten van acquisities ter hoogte van 50 miljoen euro. Een groot deel daarvan was toe te schrijven aan de overname van het Braziliaanse Polar Transportes, een specialist in koel- en vriesvervoer.

De omzet bij de divisie post, e-commerce en pakketvervoer steeg in het derde kwartaal 6,9% naar 4,3 miljard euro. Dit was te danken aan toenemende volumes bij het pakketvervoer en met name weer de aflevering van bestellingen bij de consument thuis.

In Duitsland steeg de omzet in het pakjesvervoer met 5,5%. In de e-commerce behaalde DHL in Duitsland een omzetstijging van 9,2%. De werkmaatschappij Parcel Europe zag de omzet zelfs 62,9% toenemen, maar dat kwam door de consolidering van bedrijven van UK Mail, die in december 2016 werden overgenomen.

Wordt deze overname buiten beschouwing gelaten, dan nam de omzet van Parcel Europe toch nog met 17,5%. Deze dochter groeide vooral in Bulgarije, Ierland, Kroatië en Roemenië en is nu vertegenwoordigd in 26 landen. Eind volgend jaar denkt DHL zijn netwerk over heel Europa te hebben uitgebreid.

Zelfs in het vervoer en de bezorging van post, een zorgenkindje voor alle Europese postbedrijven, wist Deutsche Post de omzet 0,6% op te krikken. Hierbij moet worden aangetekend dat de postzegel duurder werd gemaakt. Meer post kreeg deze divisie ook te verwerken door de bondsdagsverkiezingen.

De omzet bij de divisie zee- en luchtvrachtexpeditie ging in het derde kwartaal 5,1% omhoog naar 3,5 miljard euro. Groei was er in zee- en luchtvracht, maar ook in het landvervoer over de weg en het spoor, met name in Duitsland en Zweden. Het bedrijfsresultaat voor rente en belastingen steeg 6,3% naar 67 miljoen euro.

In de eerste negen maanden verhoogde het concern de omzet 5,8% naar 44,3 miljard euro. Het bruto-resultaat nam 180 miljoen euro toe naar 2,6 miljard euro. De concernwinst steeg van 1,8 naar 1,9 miljard euro en de winst per aandeel van 1,49 naar 1,55 euro.