De Antwerpse havengemeenschap heeft het aangekondigde actieplan klaar waarmee de afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven efficiënter moet gaan verlopen.


Net als Rotterdam kampt de Scheldehaven regelmatig met congestie, die vooral het gevolg is van de sterk groeiende containeraanvoer. Omdat de containerterminals de kaderuimte bij voorrang inzetten voor hun klanten, de zeerederijen, moeten binnenschepen vaak wachten.

De havengemeenschap wil de congestie nu op vier manieren aanpakken. Om te beginnen moet de digitale uitwisseling van data via NxtPort verbeterd worden. Verder wil men de lichterplanning verbeteren, onder meer via het bestaande Barge Traffic System. Het uiteindelijke doel is een centrale lichterplanning voor alle Antwerpse containerterminals.

Ook wordt net als in Rotterdam gekeken naar bundeling van volumes, zodat minder schepen met meer containers tegelijk de deepseaterminals bezoeken. Tenslotte wil de haven sneller extra havenwerkers gaan opleiden om de groeiende volumes de baas te blijven. Werkgeverskoepel Cepa kondigde een paar maanden geleden al aan dat er extra arbeiders en chauffeurs worden aangetrokken.

Het actieplan heeft de steun van alle betrokken sectoren, waaronder de terminals, rederijen en barge operators, alsmede van de Vlaamse overheid, het Havenbedrijf en brancheorganisatie Alfaport-Voka. Eind januari zal het resultaat onder leiding van het Havenbedrijf geëvalueerd worden.